Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas DALTERA SP. Z O.O., ul. BRANIBORSKA 7/2, 53-680 WROCŁAW email: info@catgenie.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Zwrot towaru na Państwa koszt musi nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazane przez Państwa konto bankowe, chyba że, wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie
                                                       
Jeżeli użytkowanie towaru wykroczy poza sposób konieczny do stwierdzenia jego funkcjonalności, co doprowadzi do zmniejszenia jego wartości, zastrzegamy sobie prawo na zmniejszenie kwoty zwróconych środków o kwotę, która pokryje różnice w wartości towaru.