Regulamin

Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.catgenie.pl jest firma:
  DALTERA SP. Z O.O. zwanym dalej Sprzedającym
  ul. BRANIBORSKA 7/2
  53-680 WROCŁAW
  NIP: 8971890590
  KRS: 0000894128

 2. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Kupującym.
 3. Wszystkie towary oferowane w sklepie catgenie.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy.

 5. Informacje dotyczące właściwości poszczególnych towarów zaczerpnięte są z ogólnie dostępnych źródeł oraz od ich wytwórców bądź też sprzedawców. Wobec tego nie bierzemy odpowiedzialności za zamieszczone w opisach produktu informacje.

Ceny

 1. Ceny produktów są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 2. W sklepie www. catgenie.pl obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen, do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży bez wcześniejszego informowania użytkowników sieci
 4. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można złożyć: poprzez zamówienie złożone na stronie www.catgenie.pl, mogą być składane przez 24 godziny na dobę.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.catgenie.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 4. Sklep internetowy www.catgenie.pl potwierdza dokonanie zakupu rachunkiem lub fakturą na dane podane przez klienta w procesie rejestracji, logowania lub na przelewie bankowym.
 5. Wszystkie dane Kupującego podawane przy rejestracji, logowaniu czy wypełnianiu formularza są tylko i wyłącznie wykorzystywane prze sklep www.catgenie.pl do procesu realizacji zamówienia.
 6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, może anulować zamówienie w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak produktów, które zostały już wysłane.
 7. Sprzedający zastrzega sobie, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu.
 8. Sklep www.catgenie.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firm kurierskich.

Dostawa i płatności

 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
 2. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów: firma kurierska UPS; odbiór osobisty w Zebrzydowicach po wcześniejszym uzgodnieniu z Sprzedającym.
 3. Możliwe formy płatności: za pobraniem przy dostawie kurierem; przedpłatą przelewem; kartą płatniczą; gotówką przy transporcie firmowym i odbiorze osobistym.
 4. Sklep internetowy www.catgenie.pl wysyła towar zakupiony przez Kupującego najczęściej w ciągu 24 godzin od zaksięgowania przelewu na koncie firm; od przedpłaty kartą kredytową; od złożenia zamówienia przez Kupującego i wybrania przez niego wysyłki za pobraniem.
 5. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
 6. Wysyłki zmówionych towarów będą dokonywane od poniedziałku do piątku.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie przez Sprzedającego zamówionego towaru jest możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu.

Reklamacje i zwory

 1. Przed odesłaniem reklamowanego towaru zawsze należy najpierw skontaktować się z nami i zgłosić reklamację. pod nr tel:  790 506 066 lub emailem na adres info@catgenie.pl.
 2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przez Klienta przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany protokół w obecności kuriera z właściwą datą , podpisami Kupującego i kuriera, stwierdzającego np. uszkodzenia w opakowaniu czy produkcie.
 4. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do za pobraniem. Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 6. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: info@catgenie.pl lub listem poleconym na adres DALTERA SP. Z O.O..

Umowa zawarta na odległość

 1. Zgodnie z tą ustawą klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot będzie przyjęty pod warunkiem, że produkt nie został w żaden sposób uszkodzony. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon i Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (do pobranie tu). Zwrotowi nie podlega koszt dostawy, a także koszt odesłania zwracanego towaru. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu towaru i Oświadczenie o odstąpieniu od umowy liczone o dnia, który nastąpi później. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany z przekazem pocztowym. W przypadku zwrotu zamówień premiowanych darmową przesyłką, to zwracana wpłata zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym www.catgenie.pl.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
 3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy DALTERA SP. Z O.O.. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Daltera Sp.z o.o..
 4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
 5. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności pozostałych.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI.